Onze Webinars

Afbeelding8 1

1. Op afstand vinger aan de pols houden

Regelmatig contact met Chinese collega’s, klanten en leveranciers onderhouden is een vanzelfsprekende bezigheid. Toch gaat er wel eens iets in gesprekken verloren en worden bedoelingen niet altijd goed begrepen. Over en weer. Wat kun je doen om de afstand zo klein mogelijk te maken en te houden. Hoe houd je zo goed mogelijk voeling met de voortgang in de samenwerking?

Klik hier voor meer details

engineers foto xinhua 1

2. Collega’s op afstand motiveren

Een veelgehoord geluid is dat Chinese collega’s weinig gemotiveerd lijken om bij te dragen aan oplossingen en creatieve processen. Om die minder aan de oppervlakte liggende bron van talenten en ideeën aan te boren, is het dus belangrijk te weten wat daaraan ten grondslag ligt en hoe je daar een positieve draai aan kunt geven. En, hoe krijg je die feedback eigenlijk?

Klik hier voor meer details

panda

3. Omgaan met conflicten, onenigheid en kritiek 

Hoe herken je een probleem in je multiculturele team, en lukt het om samen tot oplossingen te komen? Is er een sluimerende irritatie of ligt de oorzaak dieper? Wat kan de stilte van je Chinese collega mogelijk betekenen? In dit webinar leer je hoe je met constructief luisteren problemen eerder herkent en kan aanpakken. Maar ook, hoe je opbouwende kritiek kan leveren zonder dat iemand zich gekrenkt voelt en zijn gezicht verliest.  

Klik hier voor meer details

Afbeelding11

4. Begrijpen wat er tussen de regels door ‘gezegd’ wordt  

Wat wordt er gezegd en wat wordt er bedoeld? Een praktisch webinar waarin helder uiteengezet wordt hoe het komt dat wij als voortvarende onderhandelaars met een ‘recht door zee’-mentaliteit weleens een subtiele boodschap missen. Signaleer eerder de afwijzing en interpreteer de goedkeuring. Krijg een aantal inzichten mee om voortaan alerter te zijn op de Chinese mededeling.

Klik hier voor meer details

ccp

5. Invloed van de CCP op jouw business

Om de ideologische invloed van de Chinese Communistische Partij in de private sector te versterken, zet de CCP allerhande instrumenten in, met uiteraard gevolgen voor de bedrijven. Ook buitenlandse bedrijven wordt al gevraagd partijleden toe te laten in de top. En om mogelijk vertrouwelijke personeelsgegevens via de HR-afdeling te delen met de Partij. Maar ook zonder entiteit in China, ondervinden bedrijven invloed op bedrijfsvoering van de CCP. Wat kan dit betekenen voor jouw bedrijf? Leer ook beter begrijpen met welke vitaliteit en mandaat de grootste politieke partij ter wereld de (binnenkort) grootste economie bestuurt.

Klik hier voor meer details

Artificial intelligence

6. China’s geopolitieke ambities – hoe past je bedrijf daarin? 

Terwijl China met geïnteresseerde partnerlanden een web van infrastructuur over de wereld spant, ijvert het ook om wereldleider in de productie van hoogwaardig technologische oplossingen te worden en op termijn de wereldstandaard in deze sectoren te bepalen. Hoe pakt China dit aan? Welke middelen hanteert het om binnen- en buitenland voor zich te winnen en lukt dat? Stof tot nadenken, ook over wat dit betekent voor je eigen zaken in China.

Klik hier voor meer details