Privacyverklaring

TheChinaTrainers logo RGB transparant

Gegevens van de onderneming

The China Trainers is een samenwerkingsverband van ChinaMoves en China Access. We zijn bereikbaar op respectievelijk +31 6 22115486 (Lilian Kranenburg) en +31 6 29494431 (Lianne Baaij) of op het e-mailadres info@thechinatrainers.com

Welke persoonsgegevens verwerkt de onderneming

Wij verwerken uitsluitend de volgende gegevens:

–        Jouw naam en/of de naam van je bedrijf

–        Jouw adres en/of het adres van je bedrijf

–        Jouw e-mailadres en/of het e-mailadres van je bedrijf

–        Jouw bankrekeningnummer en/of het bankrekeningnummer van je bedrijf

–        Het btw-nummer van jouw bedrijf

–        Overige persoonsgegevens ter vertaling aangeboden

Doel van het verwerken van de gegevens

Wij hebben deze gegevens nodig voor het verstrekken van offertes, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor vertaaldiensten  e.d. en het voeren van de bijbehorende administratie.

Wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens

Wij hebben deze gegevens nodig voor de uitvoering van een overeenkomst tussen ons, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Bijvoorbeeld:
– factureren is wettelijk verplicht, dus moeten wij jouw facturen bewaren;
– het e-mailadres van een bedrijf bijhouden is nodig voor de uitvoering van een overeenkomst;
– vertaalde documenten bewaren kan nodig zijn voor onze bedrijfsvoering.

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens zo lang wij een zakelijke relatie onderhouden, maar minimaal voor zo lang als dat wettelijk verplicht is. Wanneer je hebt aangegeven geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten, vernietigen wij jouw gegevens, tenzij dat niet mag volgens de wet of wanneer wij die nodig hebben voor een juridische procedure.

Manier van opslaan van de gegevens

Jouw gegevens staan opgeslagen op onze computer en op een reservekopieschijf. Deze zijn fatsoenlijk beveiligd door middel van een firewall en commerciële antivirussoftware en extra bitlocks.

Delen van de gegevens

Wij delen jouw gegevens niet met derden. De enige uitzondering zijn overheidsinstanties wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn. Bijvoorbeeld voor onze aangifte Omzetbelasting en Intracommunautaire Prestaties.

Klachten

Wanneer je het niet eens bent met de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan, kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toestemming

Indien je persoonsgegevens aanbiedt voor onze dienstverlening, geef je automatisch toestemming deze te verwerken voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Toestemming intrekken

Je kunt op elk moment je toestemming voor het verwerken van je gegevens intrekken. Wij zullen je gegevens dan onmiddellijk verwijderen. Wij kunnen dan echter geen opdrachten meer voor je uitvoeren.

Inzien van gegevens

Je kunt ons op elk moment vragen welke gegevens wij van je heb opgeslagen. Wij reageren dan zo spoedig als voor ons haalbaar is.

Wijzigen van gegevens

Je kunt ons op elk moment vragen om gegevens te wijzigen. Wij voldoen daar dan zo spoedig mogelijk aan – meestal dezelfde of de volgende dag, tenzij dit valt in een weekend, vakantie, ziekteperiode of andere vorm van afwezigheid.

Verwijderen van gegevens

Je kunt ons op elk moment vragen om je gegevens te verwijderen. Wij reageren dan zo spoedig als voor ons haalbaar is – meestal dezelfde of de volgende dag, tenzij dit valt in een weekend, vakantie, ziekteperiode of andere vorm van afwezigheid. Wij kunnen dan echter geen opdrachten meer voor u uitvoeren. Wanneer we daadwerkelijk je gegevens verwijderen, hangt af van eventuele wettelijke vereisten. Bijvoorbeeld als we een opdracht voor je hebben gedaan, maar de verdiensten daaruit nog niet bij de belasting hebben opgegeven. Of als de belastingaanslag over het jaar waarin we de opdracht hebben gedaan nog niet definitief is. In de tussentijd zullen we dan echter je gegevens niet meer verwerken, anders dan voor het betreffende wettelijke doel.

Meenemen van gegevens

Wanneer je wilt overstappen naar een andere leverancier, dan kun je ons vragen om opgaaf van alle gegevens die we over jou hebben, zodat je die naar die nieuwe leverancier mee kunt nemen.

Automatische verwerking

Jouw gegevens worden niet automatisch verwerkt, maar uitsluitend handmatig, door ons persoonlijk.

Contactgegevens van de verantwoordelijke persoon voor privacy- en gegevensbescherming

De persoon die bij The China Trainers verantwoordelijk is voor privacy- en gegevensbescherming is: Lianne Baaij. Haar contactgegevens vind je hierboven.